Bureau Veritas a další členové AAAO chtějí odstranit administrativní zátěž i riziko zdražování služeb

Bureau Veritas a další členové AAAO chtějí odstranit administrativní zátěž i riziko zdražování služeb

 

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas byla v dubnu hostitelem dvacátého valného shromáždění Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO), který se konal v Praze. V předvečer shromáždění byl seminář, kde členové asociace řešili nejpalčivější otázky a problémy s přímým dopadem na ekonomiku odborných služeb poskytovaných podnikatelům. Týká se to zejména získávání autorizací a notifikací od ÚNMZ a Komise EU na základě akreditací Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

V současné době se výrazně zvyšuje administrativní zátěž členů AAAO, což by mohlo přinést nepříjemné dopady zejména na podnikatele (výrobce, vývozce, distributory), kteří jsou zákazníky členů AAAO. Negativní dopad se může projevit v podobě růstu cen a prodlužujících se lhůt posuzování shody výrobků a služeb. Tomu chce AAAO čelit, protože poskytované služby mají charakter služeb ve veřejném zájmu, a proto také byly přijaty závěry k dalšímu postupu v jednání s orgány státní správy a ČIA. V rámci Hospodářské komory ČR se problematikou zabývá Sekce kvality HK ČR.

Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací sdružuje v Česku více než 75% organizací sektoru TIC (Testing, Inspection, Certification, tj. zkušební, inspekční a certifikační organizace). Celkem 37 členů AAAO působí ve více než 93 % všech oborů výrobků využívajících posuzování shody. Závěry ze semináře byly následně schváleny Valným shromážděním AAAO a Prezidiu AAAO byla uložena jejich realizace.