Bureau Veritas Award prověří úroveň kultury bezpečnosti práce ve vaší firmě. Získáte spokojenější zaměstnance i ekonomické výhody.

Bureau Veritas Award prověří úroveň kultury bezpečnosti práce ve vaší firmě. Získáte spokojenější zaměstnance i ekonomické výhody.

 

Chcete prověřit reálnou úroveň bezpečnosti práce ve vaší firmě a současně získat spokojené zaměstnance a ekonomický růst? Přihlaste se do nového programu BUREAU VERITAS AWARD, který je určen pro společnosti, kterým záleží na bezpečí jejich zaměstnanců. Přihlášky můžete posílat od 11. června 2018 zde.

Společně prověříme, v jakém stavu je vaše firemní kultura v oblasti bezpečnosti práce. Zjistíme, nakolik je bezpečnost skutečnou hodnotou a součástí každodenního života firmy a jak moc se v této oblasti přirozeně angažují manažeři a řadoví zaměstnanci. Nejlepším řešením je porovnat se s ostatními společnostmi, zjistit, jak si stojíte vůči nejlepším ve vašem oboru, jak vás vnímají vaši zaměstnanci a jak se můžete dále rozvíjet.

PRAVIDLA A SYSTÉM PROGRAMU
Co Vám program přinese:

> Individuální a nezávislé posouzení současného stavu kultury a zajištění bezpečnosti práce  doporučení.

> Jak kontinuálně zvyšovat úroveň kultury ve vaší firmě.

> Návrhy na snížení rizik v oblasti bezpečnosti práce pomocí programů rozvíjejících kulturu bezpečnosti.

> Programy na rozvoj kompetencí a dovedností vašich manažerů a zaměstnanců.

> Porovnání (benchmarking) s podniky s vyspělou kulturou bezpečnosti práce ve vašem odvětví a mnoho dalších výhod.

Přihlášky do programu, prosím, posílejte nejpozději do 31. 8. 2018 přes webové stránky zde.

Během dvou měsíců porovnáme a vyhodnotíme kulturu bezpečnosti práce ve všech přihlášených společností a první tři vítěze programu BV AWARD slavnostně vyhlásíme koncem listopadu 2018. Podmínky programu a více informací naleznete zde.

Těšíme se, že do toho půjdete s námi.

Vaše BUREAU VERITAS