Logistika: Bezpečnost zvyšují nové materiály i technologie

Logistika: Bezpečnost zvyšují nové materiály i technologie

 

Počet pracovních úrazů v českých skladech roste. Přitom ochranné pomůcky i postupy se stále zdokonalují. Například nohu v moderní pracovní obuvi nezraní ani těžký vozík, technologické nástroje zase hlídají provoz manipulační techniky.

Doprava a skladování se v Česku drží na předních příčkách pracovní úrazovosti. Největší rizika představují vysokozdvižné vozíky a pády těžkých břemen. Smrtelných úrazů je sice minimum, ale četnost závažných i menších zranění při manipulaci s nákladem má spíše růstovou tendenci. Velkou roli v tom hrají i psychologické faktory − falešný pocit bezpečí, absence školení, nejasná pravidla nošení pracovních prostředků, nechuť využívat nepohodlné pracovní oblečení, ale i tlak na vyšší rychlost a efektivitu logistických procesů a z toho vyplývající stres.

Rizikoví mazáci

“Je třeba počítat s tím, že lidé se nikdy nebudou chovat předpisově podle příruček, a proto je lepší zapracovat rizikové faktory uvnitř lidské psychiky do samotného systému bezpečnosti práce. Dílčí krok vypadá tak, že se zaměstnavatelé budou snažit lidem neznechutit používání správných pracovních prostředků, ale naopak v nich podnítí ochotu je bez odporu nosit. Třeba tak, že zaměstnancům nelezou na nervy, nepřekáží při práci a respektují klima ve skladech dle sezony,” myslí si Alena Komolá, školitelka BOZP z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Celý článek si můžete přečíst zde.