PO – POŽÁRNÍ OCHRANA


Povinnosti v oblasti požární prevence pro vás vyplývají ze zákona o požární ochraně a jeho prováděcích předpisů, a to bez ohledu na rozsah a druhy vámi provozovaných činností. V problematice požární ochrany jsme pro vás připraveni zabezpečit následující rozsah povinností:

V oblasti PO zajišťujeme následující služby:

 • Vstupní preventivní požární audit
 • Závěrečnou zprávu s výsledkem, který obsahuje kompletní přehled o závadách a nedostatcích společně s návrhy na jejich odstranění
 • Na základě skutečností o vámi provozované činnosti vypracujeme dokumentaci požární ochrany a v potřebném rozsahu provedeme školení o požární ochraně
VÍCE INFORMACÍ

Možnosti školení o požární ochraně:

 • Školení zaměstnanců o PO
 • Školení vedoucích zaměstnanců o PO
 • Odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odbornou přípravu preventisty PO
 • Management a prevence rizik
 • Vybavení pracoviště hasicími přístroji a bezpečnostním značením
 • Příprava harmonogramu nutných revizí
 • Po vstupním auditu nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce na základě smlouvy

V rámci dlouhodobé smlouvy zajišťujeme:

 • Provádění preventivních požárních prohlídek v termínech dle platné právní úpravy
 • Aktualizace stávají dokumentace PO v návaznosti na změny v legislativě
 • Provádění opakovaných školení o PO
 • Konzultačně poradenský servis
 • Účast při státních kontrolách či jiných jednáních se státním odborným dozorem
 • Provádění revizí hasicích přístrojů a nástěnných požárních hydrantů

Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT