CERTIFIKACE


ISO – International Organization for Standardization – mezinárodní organizace zabývající se tvorbou norem. Zajištujeme veškeré certifikační služby v České republice prostřednictvím českých, jazykově vybavených auditorů. V případě potřeby je možno také využít i některého z více než 5.700 kvalifikovaných auditorů mezinárodní sítě BUREAU VERITAS. Nabízíme externí audity, lektorování, otevřená i uzavřená školení. Jsme společnost, která se o Vás postará v jakémkoliv odvětví kvality v jakémkoliv odvětví podnikání bez ohledu na velikost vaší společnosti či její charakter.


DODÁVKY

Zlepšete svůj dodavatelský řetězec

KVALITA

Kontrolujte svůj proces výroby

ŘÍZENÍ RIZIK

Odhalte a minimalizujte rizika

UDRŽITELNOST

Omezte dopady na životní prostředí

INTEGRITA

Dodržujte sociální zásady

LIDÉ

Rozvíjejte dovednosti a kompetence svých zaměstnanců

BUĎTE O KROK PŘED KONKURENCÍ A ZAJISTĚTE SI CERTIFIKACI V DANÉM OBORU VAŠEHO PODNIKÁNÍ
Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT