CERTIFIKÁT FSC®


Certifikát FSC® od inspekční, certifikační a poradenské společnosti Bureau Veritas podporuje myšlenku šetrného hospodaření s lesy. Pro zákazníky je zárukou, že těžba dřeva je v souladu s ekologickými principy, pro vlastníky lesa je zase prestižním oceněním lesního hospodaření, které bere ohledy na přírodu. Certifikát FSC® vlastní v Česku 117 dřevozpracujících firem, vedle nich také například Lesy města Prahy, sdružení obecních a soukromých lesů Svitavsko, Správa Krkonošského národního parku a další.

Jaké jsou podmínky pro udělení certifikátu

Podmínky pro získání certifikátu FSC® pro vlastníky lesů a zpracovatelské podniky se liší. Udělení certifikátu pro vlastníky lesů je podmíněno dodržováním Českého standardu FSC® který vychází z celosvětově platného mezinárodního standardu FSC®. U podniků ve spotřebitelském řetězci se hodnotí, jak je při výrobě odděleno certifikované dřevo (výrobky z něj) od necertifikovaného dřeva či jak jsou dodržovány minimální certifikované podíly.

Jak rozšířená je certifikace FSC® ve světě?

V únoru 2012 bylo systémem FSC®  certifikováno přes 149 mil. hektarů lesů v 80 zemích světa. Z toho téměř polovina rozlohy připadla na Evropu, kde nejvíce certifikovaných lesů najdeme ve Švédsku, Polsku, Chorvatsku, Velké Británii, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a Německu. Certifikátem FSC® se zároveň mohlo pochlubit 22 466 podniků ve zpracovatelském řetězci v 105. zemích světa.  Více informací o stavu certifikace FSC® ve světě.


Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT