FSSC 22000 – CERTIFIKACE SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI POTRAVIN


Food Safety System Certification pro výrobce potravin / výrobce krmiv a krmiva pro zvířata v zájmových chovech / catering (veřejné stravování) / skladování zahrnuje kompletní schéma certifikace pro systém bezpečnosti potravin. Je založený na řízení bezpečnosti potravin v souladu s ISO 22000. Standard zajišťuje větší důvěru v potraviny, nižší zdravotní rizika, zlepšení ochrany obchodní značky, zlepšení řízení dodavatelského řetězce. Je výhodný především pro výrobce a dodavatele, kteří prodávají širokému spektru zákazníků. Aplikací jednoho standardu získají výrobci větší kontrolu nad svými procesy a celkový pohled na vlastní organizaci.

Jaké jsou přínosy Systému FSSC 22000:

  • Nastavení systematického a efektního řízení v oblasti prevence bezpečnosti potravin
  • Garance bezpečnosti výrobků a platnost systému prověřená certifikačním orgánem (třetí stranou)
  • Maximální bezpečnost potravin a minimalizace rizik zdravotně závadných potravin
  • Plnění požadavků na bezpečnost potravin v souladu s platnou legislativou EU a ČR
  • Splnění náročných požadavků na bezpečnost potravin u obchodních řetězců a korporátních společností
  • Splnění vysokých nároků přímých spotřebitelů nabízených výrobků


Na základě požadavku FSSC verze 4.1 má certifikovaná organizace za povinnost neprodleně nahlásit stahování či pozastavení výrobku, který byl označen, že je závadný a negativně ovlivnit konzumenty certifikačnímu orgánu. Tuto povinnost můžete splnit na následujícím emailu: FoodIncident@cz.bureauveritas.comPro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT