ISO 22000 FSMS


Norma specifikuje požadavky na řízení bezpečnosti potravin, kdy požaduje po výrobci, dopravci, distributorovi nebo koncovému prodejci prokázat schopnost řídit rizika ohrožující kvalitu potravin až do okamžiku jejich spotřeby. Stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti bezpečnosti informací a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu.

Výhody při získání certifikátu ISO 22000 FSMS:

  • Přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při řízení rizik
  • Umožní jednotlivým výrobcům prodávat své výrobky prostřednictvím nadnárodních řetězců
  • Sníží riziko kontaminace potravin nebo jejich znehodnocení a tím snižuje náklady organizace na řešení případných způsobených škod, snižuje náklady na znehodnocené vstupní suroviny
  • Redukuje náklady spojené s vážením, balením, ochranou a označováním
  • Zlepší přístup státních kontrolních úřadů

Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT