ISO 9001 ve spojení s EN ISO 3834


Norma má označení ISO 3834-1 až 4 „Požadavky na kvalitu při svařování“, tedy má čtyři části. Definuje požadavky na kvalitu při svařování jak při výrobě, tak i na montážích. Nese prvky normy systémové i normy pro certifikaci výrobkovou.

Výhody při získání certifikátu ISO 9001 ve spojení s EN ISO 3834:

  • Prokázání závazku plnění zákonných požadavků
  • Zajištění stálosti výrobního procesu svařování, a tím i stabilní a vysokou kvalitu vyráběných výrobků
  • Zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • Zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování
  • Optimalizace a redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
  • Zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování

Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT