Dobře zavedené BOZP se odrazí firmám v lepších finančních výsledcích, říká Tomáš Máčel z Bureau Veritas

Dobře zavedené BOZP se odrazí firmám v lepších finančních výsledcích, říká Tomáš Máčel z Bureau Veritas

 

Profesní svět Tomáše Máčela se točí kolem bezpečnosti práce, řízení kvality a environmentálního managementu. V Bureau Veritas působí na pozici I&F TQR & HSE manažera pro střední Evropu a jako vedoucí auditor se specializací na systémy QMS, EMS a HSMS dle OHSAS. A protože je Duben měsíc bezpečnosti, budeme si povídat především o nastavení procesů BOZP ve firmách a nejčastějších bariérách, které brání zaměstnavatelům v zavádění správných a účinných bezpečnostních opatření.

Pokud byste chtěl prodat do firmy řešení Bureau Veritas pro oblast BOZP, jak byste argumentoval?

Určitě bych zmínil finanční hledisko. Průmyslové firmy, které mají dobře řízený a optimalizovaný systém bezpečnosti práce, vykazují lepší finanční výsledky než firmy, které řeší prevenci rizik spíše intuitivně, bez zásad zdravého rozumu, nebo vůbec. U těchto firem bude vždy vyšší výskyt pracovních úrazů, budou mít více zaměstnanců na neschopenkách, výpadků ve výrobě, problémy s plněním termínů zakázek atd. Nedůslednost v BOZP se logicky promítne do nižší produktivity práce a horší konkurenceschopnosti. Když se na věc nyní podíváme zase z lidského hlediska a pozice zaměstnanců, nikdo přece nechce pracovat v rizikových podmínkách a připadat si v práci jako na bojišti, nikdo nechce být jen číslem v systému a nebo nahraditelným článkem. Takový zaměstnanec bude vždy náchylný k fluktuaci a nebude spokojený. To je dobré vědět zejména v době, kdy je na trhu práce málo volných pracovitých a zodpovědných lidí.

Kde vidíte největší překážku firem v řešení prevence pracovní úrazovosti a nemocí z povolání? Ročně se v Česku stane kolem 46 tis. úrazů…

Pokud firma zanedbává BOZP a čeká, až se stane vážný pracovní úraz, koleduje si o soudní žaloby a tahanice. Hrozí také zpětné vratky pojistného plnění od pojišťoven v momentě, kdy se prokáže, že zaměstnavatel nezajistil odpovídající pracovní podmínky. Řekl bych, že velká překážka je tedy laxnost, lhostejnost, neochota si propočítat investice do ochrany zaměstnanců a promítnout si přidanou hodnotu realizovaných opatření do prosperity, stability a finančních výsledků firmy. Další chybou je provádění vlastních školení BOZP, která se buď nerealizují vůbec, nebo jen velmi formálně. Zde je důležité, aby na školení chodili všichni, a to od ředitelů, přes vedoucí výroby a o nižším managementu ani nemluvě. To jsou zkrátka lidé, kteří svým přístupem dávají školení důležitost a zejména stojí nejblíže k běžným zaměstnancům. Pokud mají neformální autoritu, jsou to právě oni, kdo svým podřízeným u výrobních linek nebo na stavbách nejlépe vysvětlí principy bezpečnosti práce a smysl jednotlivých opatření. Lidé se s nimi musí přirozeně ztotožnit. Školení totiž nesmí sklouznout do nudné prezentace předpisů a do tzv. „hraběcích“ rad. Osobně se přikláním k podání školení BOZP zábavnější formou, například programem BBS.

Byl jste vy sám u nějakého pracovního úrazu nebo situace, která byla hodně riziková?

Pracoval jsem v té době na stavbě a najednou jsem uviděl, jak na nic netušícího kolegu, který byl v daný okamžik zabraný do vysvětlování úkolů kolegům, pomalu couvá domíchávač. Ani po opětovném volání mne neslyšel, a tak jsem k němu musel rychle rozběhnout a strhnout ho na stranu. V ten okamžik domíchávač přejel místo, kde kolega původně stál. Pak jsem poslal kolegu domů. Ten den by mi na stavbě moc nápomocný určitě nebyl. Tak to byla skoronehoda jako vyšitá.

V Bureau Veritas nyní máte tzv. týden výzev s akcentem na zdravý životní styl. Dostáváte se do situací, kde musíte bojovat se svými rizikovými návyky. Kde nejčastěji pácháte hříchy?

Mezi mé největší slabosti patří hořká čokoláda, takže pro mně bude asi největší výzva týdne vyhýbat se cukru. Další výzvy, které jsou ve sportovních duchu, pro mě vlastně až takové výzvy nejsou – například chodit celý den do schodů místo jezdit výtahem, jíst ovoce, nekouřit. Jsem zapřísáhlý nekuřák a ovoce a zeleninu jím každý den. Kde to jen lze chodím zásadně pěšky včetně schodů. Aktivní pohyb je pro mne nejdůležitější hlavně důležitý při výběru mé dovolené. V zimě se věnuji sjezdovému lyžování a přes léto hledám místa, kde můžu vybírat cyklistické výlety na zajímavá místa. Občas si naložím i sto kilometrů, samozřejmě rozdělený na celý den. Mám rád také pěší turistiku, a když síly dovolí, jdu si ještě po celodenním výletu zaplavat. Lehnout si jen tak na pláž to je pro mne hotový trest.