Rizika pracovních úrazů ve firmách snižuje rozvinutá kultura bezpečnosti práce

Rizika pracovních úrazů ve firmách snižuje rozvinutá kultura bezpečnosti práce

 

Kdy jindy si připomenout rizika pracovní úrazovosti než v dubnu, který je měsícem bezpečnosti. Nejvíce pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než tři dny se v Česku stane ve firmách střední velikosti, kde pracuje 100 až 249 zaměstnanců. V prvním pololetí loňského roku to bylo 710 případů na 100 tisíc pojištěnců, jak vyplývá z posledních údajů Českého statistického úřadu. Na snižování pracovní úrazovosti se podílí rozvinutá kultura bezpečnosti práce, kterou zaměstnavatelé systematicky budují a uplatňují při tom přístup „zdola nahoru.“

Psychologické faktory úrazovosti podle počtu zaměstnanců ve firmách

Svůj postřeh k příčinám úrazům v souvislosti velikostí podniku a počtem zaměstnanců nabízí Petr Kaňka, školitel BOZP z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas. „Z našich opakovaných šetření vyplývá, že u firem, kde pracuje více než 150 pracovníků, přestávají fungovat prvky firemní kultury a spontánní ochrana a péče o členy v kolektivu, lidé jsou ve firmě často jen sami za sebe. U mnoha úrazů to je právě lhostejnost, která dovedla úrazový děj až do konce. V praxi navíc chybí seznámení zaměstnanců s riziky práce, například na konkrétním stroji, o což by se měl postarat přímý nadřízený. Tady nepomáhá nějaké obecné školení bezpečnosti, vedoucí musí mít schopnosti a kompetence prosadit pravidla a představit jejich smysl, aby je zaměstnanci dodržovali sami od sebe,“ říká školitel bezpečnosti práce.

Programy pro rozvoj kultury bezpečnosti práce

Bureau Veritas disponuje týmem zkušených lektorů i programem na zvýšení kultury bezpečnosti práce ve firmách všech typů i velikostí. Program pro zaměstnance je určen především k tomu, aby správně porozuměli pravidlům, kterými se mají řídit. Kultura bezpečnosti má za cíl zapojení zaměstnanců. Jde o přístup zdola nahoru. Je založená na skutečném závazku vedení a odborné podpoře odborníků, aby bezpečnost a zdraví byly reálné hodnoty v každodenním životě podniku.

Programy zaměřené na zvyšování kultury bezpečnosti jsou založené na chování a osobních postřezích zaměstnanců, kteří provádějí rutinní pracovní úkoly, stanovují nápravná opatření způsobem poctivého koučování a mentoringu a poskytují včasnou zpětnou vazbu o nesprávném chování souvisejícím s bezpečností. Zaměstnanci nacházejí smysl v pravidlech BOZP, jsou zapojeni do jejich budování i jejich hájení a komunikace.