EKO – EXPERTÍZY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Požadavky vyplývající z národní i evropské legislativy ochrany životního prostředí se dotýkají většiny firem a musí být plněny v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, chemické látky a směsi, ochrana ovzduší, problematika obalů a další). V případě neznalosti a podcenění významu této oblasti hrozí riziko ohrožení lidského zdraví a životního prostředí, ale také riziko sankcí, zvýšení provozních nákladů či ohrožení image firmy.

V oblasti životního prostředí zajišťujeme následující služby:

  • Ekologické expertízy
  • Integrovanou prevenci a omezování znečištění životního prostředí (IPPC)
  • Bezpečnostního poradce podle dohody ADR
  • Další expertní činnosti

Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

 

KONTAKTOVAT