Energetický audit po novele (zákona o hospodaření energií)

Energetický audit po novele (zákona o hospodaření energií)

Vztahuje se povinnost energetických auditů i na vaši společnost?

Zjistěte zda se týkají i vaší společnosti.
Vyplňte krátký formulář a dozvíte se, zda se vás týká povinný energetický audit.

 

Jméno společnosti:
Jméno:
Příjmení:
*E-mailová adresa:
*Telefon:
VELKÉ SPOLEČNOSTI / KORPORACE
1.Počet zaměstnanců ve společnosti je více než 250?
ANONE

2.Společnost má roční obrat více než 1,3mld. Kč?
ANONE

3.Spotřeba energie je vyšší než 200MWh ročně?
ANONE

STŘEDNÍ A MENŠÍ SPOLEČNOSTI
1.Spotřeba energie za poslední 2 roky je vyšší než 5000 MWh?
ANONE

STÁT A OBCE
1.Spotřeba energie za poslední 2 roky je vyšší než 500 MWh?
ANONE
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Odeslat nezávaznou poptávku.

Ozveme se Vám do 3 pracovních dní.
Vaše BUREAU VERITAS

*Povinné pole

 

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, leží v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR od 20. února 2019 s ambiciózním cílem schválení do konce roku 2019.

§9 pak nově specifikuje povinnost energetických auditů a to takto (zjednodušeně):

1) Velký podnik (nad 250 zaměstnanců nebo s obratem nad 1,3 mld. Kč nebo aktiv nad 1,1 mld. Kč) musí projít energetickým auditem každé 4 roky pouze tehdy, pokud jeho energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší než 200 MWh ročně;

2) Malý a střední podnik je povinen zajistit pro jím užívané energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrného ročního nakládání s energií za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 5000 MWh a opakovat tento audit každých 10 let;

3) A zcela nově dopadá povinnost i na stát a obce, které jsou povinny zajistit pro jimi vlastněné energetické hospodářství provedení energetického auditu v případě, že hodnota průměrné roční spotřeby energie energetického hospodářství za poslední 2 po sobě jdoucí kalendářní roky je vyšší než 500 MWh a opakovat tento audit každých 10 let;

Povinnost zajistit provedení energetického auditu podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje na osobu, která má pro své energetické hospodářství zavedený a akreditovanou osobou certifikovaný systém hospodaření s energií podle ISO 50001, jehož rozsah odpovídá rozsahu energetického auditu.

V případě zájmu o tyto služby nás prosím kontaktujte na e-mailu: darina.vokalova@bureauveritas.com