ISO 22000:2018 přechod s jistotou

ISO 22000:2018 přechod s jistotou

 

Přinášíme Vám aktuální informace k normě ISO 22000:2018.

Prezentujte svou hodnotu připojením se k novému systému managementu bezpečnosti potravin.

Ve světě zvyšujících se nároků spotřebitelů na bezpečnost a udržitelnost produkce potravin a zároveň na transparentnost dodavatelských řetězců je nezbytné, aby se společnosti za účelem zajištění bezpečnosti potravin neustále transformovaly a byly vždy o krok napřed.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018?

– Verze standardu z roku 2018 je úžeji propojena s principy Kodexu HACCP a je doplněna
o nový organizovaný přístup k riziku.
– ISO 22000:2018 přijímá tzv. “High-Level“ strukturu, jež umožní integraci Systému managementu bezpečnosti potravin dané organizace s dalšími ISO standardy.
– Zavádí dvoustupňový PDCA systém (naplánuj-proveď-ověř-jednej), který definuje cyklus
pro organizační úroveň společnosti, a další, s ním související, postihující principy HACCP.

Zajistěte si včasný a bezproblémový přechod na novou normu ISO 22000:2018, společnost BUREAU VERITAS Vám s tím pomůže.

Termín dokončení přechodu na novou normu je stanoven na červen 2021.

Více informací naleznete zde.

Přihlaste se na nové kurzy, termíny kurzů naleznete zde.