Přijďte na školení ISO 45001:2018 a zlepšete systém BOZP

Přijďte na školení ISO 45001:2018 a zlepšete systém BOZP

 

Nový standard nahrazuje původní normu OHSAS 18001. 

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas pořádá školení k ISO 45001:2018. Mezinárodní standard pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nahrazuje stávající systém řízení podle OHSAS 18001. Školení je vhodné pro všechny odborníky, kteří chtějí zefektivnit systém BOZP.

Nová norma je účinným nástrojem na snižování pracovní úrazovosti a nemocí z povolání ve všech průmyslových odvětvích bez ohledu na velikost podniku. Organizace, které jsou aktuálně certifikované podle OHSAS 18001, mají tři roky na dosažení souladu s novou normou ISO 45001, ačkoliv certifikát o shodě s ISO 45001 tato norma nevyžaduje.

Kurz je určen pracovníkům, kteří potřebují získat kvalifikaci pro provádění interních auditů BOZP. Speciální dovednosti ani znalosti nejsou požadovány. Kvalifikace interního auditora QMS nebo EMS je výhodou. Po ukončení kurzu obdržíte Osvědčení o absolvování kurzu.

Místo a termín konání:

• 15. – 16. 1. 2019
• Adresa: Bureau Veritas, Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

Více informací zde.