Naše postřehy z konference LOG IN 2017 Praha

Naše postřehy z konference LOG IN 2017 Praha

­

Naše postřehy z konference LOG IN 2017 Praha

V říjnu 2017 se konala v prostorách České národní banky konference LOG IN. Tentokrát na téma podpora inovací v logistice a udržitelná logistika.

V rámci fóra vystoupil s prezentací na téma „Přínos Certifikace služeb do společnosti FM a jeho využití v praxi“ pan Stanislav Moučka, Executive Lead Auditor pro BUREAU VERITAS, spol. s r.o.  Praktický příklad předvedl na společnosti FM Česká s.r.o., kterou zastupoval pan Jiří Svoboda, Manager quality, FM Česká, s.r.o.

Oba prezentátoři kladli vysoký důraz na certifikaci jako takovou. Zejména zmínili důležitost certifikace ISO 9001, 14001, IFS, TAPA. Účastníky konference seznámili s přínosy pojištění a s praktickými příklady. Po ukončení prezentace následovaly značné dotazy z řad posluchačů, právě na téma certifikace a její implementace do praktického chodu podniku.