Bureau Veritas má novou akreditaci pro testování potravin a zemědělských komodit

Bureau Veritas má novou akreditaci pro testování potravin a zemědělských komodit

 

Certifikační a inspekční společnost Bureau Veritas získala novou akreditaci. Příslušná laboratoř č. 1082, fungující v nových prostorách, je nyní oprávněna provádět chemické a fyzikální testy potravin, surovin potravinářského průmyslu a zemědělských komodit. Osvědčení vydal Český institut pro akreditaci.

Jakým firmám laboratoře pomáhají s podnikáním

„Naše laboratoř pomáhá klientům z řad výrobců, distributorů a prodejců zboží ověřit, že jejich výrobky splňují očekávání spotřebitelů, požadavky kontraktních specifikací, platných norem a lokální nebo mezinárodní legislativy. Nová akreditace potvrzuje, že naše služby jsou na vysoké profesionální úrovni. Působíme v celém potravinářském řetězci, tj. v zemědělské prvovýrobě, výrobě a zpracování, dopravě a obchodu, distribuci a maloobchodu i cateringu,“ říká Iva Vrkočová z Bureau Veritas.

Co laboratoře analyzují

Laboratoř posuzuje například obsah příměsí a nečistot v obilovinách a olejninách, objemovou hmotnost komodit a surovin, stanovuje sklovitost zrn například u pšenice, analyzuje přítomnost dusíkatých látek a bílkovin nebo analyzuje obsah vody v potravinách, například v másle.