Medailonky našich přednášejících na konferenci
“Dny s Bureau Veritas”


Mgr. Petr Kaňka

Mgr. Petr Kaňka

Vystudoval jsem obor environmentální geologie a geochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. První odborné zkušenosti jsem získal v elektrotechnickém průmyslu na pozici CSR a environmentálního manažera pro region EMEA ve skupině Foxconn. Více než osm let jsem pracoval ve skupině RWE v České republice (nyní innogy) v roli korporátního manažera pro oblast BOZP a životní prostředí. Poslední dva roky vedu v roli jednatele vlastní poradenskou společnost. Přednáším na českých i zahraničních konferencích, zaměřuji se na problematiku rozvoje kultury BOZP, efektivních metod řízení a změn chování zaměstnanců i na rozvoj koučovacích metod u manažerů. Aktivně mentoruji a podporuji studenty vysokých škol. Přednáším v češtině a angličtině. Jsem aktivní také v neziskovém sektoru, konkrétně v programech na podporu zdraví, prevenci, zvládání krizových situací a poradenství.

Bc. Jaromír Tvrzník

Bc. Jaromír Tvrzník

Je profesionálem v oblasti informačních technologií, ve které se pohybuje patnáct let. Společnosti si ho najímají, protože umí efektivně řídit správu IT na lokální i mezinárodní úrovni a nastavuje procesy „na míru“ jejich potřebám. Specializuje se na zavádění systémů řízení procesů (např. Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 či Systém řízení kvality dle ISO 9001), pomáhá svým klientům zabezpečit, aby jejich interní procesy odpovídaly zákonným požadavkům (181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR apod.). Je také oblíbeným lektorem interních auditorů a bezpečnostních manažerů ve státní správě i soukromém sektoru. Když lidi školí, vždy zaměřuje výklad na praktické využití norem v konkrétních podmínkách firmy klienta. Cílem je maximální užitek a minimální administrativní zátěž. Jeho dlouholetá praxe v této problematice mu poskytuje široký odborný rozhled.

Ing. Martin Václavík

Ing. Martin Václavík

Martin Václavík je odborný poradce v oblasti facility managementu při projektech nové výstavby i ve stávajících budovách. Martin absolvoval obor stavební inženýrství na ČVUT v Praze, kde nyní působí jako vyučující předmětu Řízení správy, provozu a údržby budov. Během poslední pracovní zkušenosti jako konzultant trvalé udržitelnosti získal certifikáty pro akreditované profesionály hodnotících systémů budov LEED AP a WELL AP. Martin je členem mezinárodní asociace IFMA a její odborné skupiny FM konzultantů.

Ing. Stanislav Moučka

Ing. Stanislav Moučka

Ing. Stanislav Moučka vystudoval VUT v Brně. Začínal jako revizní technik ZZ, El. zařízení, inspektor strojů Inspektor technické divize provádějící kontroly a přejímky zboží v zahraničním obchodě.Od roku 2003 působil ve firmě BUREAU VERITAS jako Certifikační manažer pro Českou republiku. Od roku 2017 je Lead auditorem na volné noze. Jeho doménou jsou normy: ISO 9001, 14001, 27001, 50001,OHSAS 18001, nově ISO 45001, QC 080000, SA 8000.

MVDr. Hana Brožková

MVDr. Hana Brožková

Po ukončení Střední průmyslové školy technologie masa vystudovala Fakultu veterinární hygieny a ekologie. Po ukončení studia Veterinární hygieny působila v laboratoři mikrobiologie potravin na pozici manažera kvality a odborného pracovníka mikrobiologie potrain. Dále působila v poradenské společnosti na pozici externího manažera kvality potravin, kdy zaváděla systémy HACCP, IFC, BRC, TFMS, ale i méně obvyklé systémy jako Halal a Košér. Podílela se na školení potravinářských systému a potravinářské legislativy. Souběžně působila jako veterinární inspector na MěVS Státní veterinární správy ČR. V současné době působí v certifikační společnosti na pozici auditora jakosti, hygieny a bezpečnosti potravin, vedoucího auditora pro sekci Fast foodu a Retailu. Spolupracuje se Svazem ekologických zemědělců PRO – BIO. Správné výrobní a hygienické praxe a Systému kritických kontrolních bodů (HACCP). Odbornou auditorskou kvalifikaci získala na kurzech IRCA v České republice a v Anglii. Kvalifikaci si pravidelně zvyšuje účastí na kurzech pořádaných odbornými společnostmi jako ČSJ, Potravinářskou komorou a webexi pořádanými zahraničními organizacemi. Společnost BUREAU VERITAS posílila v říjnu 2017, kde se bude zastávat funkci lektorky pro potravinářské systémy a legislativu a auditorky potravinářských systémů.

Iva Vrkočová

Iva Vrkočová

Iva Vrkočová má dlouholeté zkušenosti v kontrolách zemědělských a potravinářských komodit.
Vede divizi agri food a laboratoř pro tyto komodity. Během své kariéry realizovala řadu projektů v oblasti inspekcí
ať už na domácím trhu nebo v zahraničí. Zastává názor, že jsme pomocníkem při obchodování. Důležité je eliminovat klientům riziko reklamací nebo vícenákladů spojené s obchodováním. Ve svém volném čase se věnuje svému koníčkovi neměcké doze Luise, s kterou se ráda vypravuje do přírody.

Dominika Masná

Dominika Masná

Pracuje na pozici Digital Project Manager ve společnosti Bureau Veritas, kde má na starosti vývoj, rozvoj a implementaci moderních IT nástrojů, které ulehčují našim klientům každodenní procesy a systém kontroly v oblasti bezpečnosti potravin, BOZP, PO a facility managementu. Již několik let se intenzívně věnuje IT oblasti, sledování nových nástrojů, trendů a neustálým vzděláváním se v této oblasti. Vystudovala Business Management na Vysoké škole Finanční a správní a také City University of Seattle (MBA).

Mgr. Jakub Bureš

Mgr. Jakub Bureš

Jakub Bureš vystudoval Hotelovou školu v Poděbradech a následně Universitu Jana Amose Komenského obor ekonomie a marketing. Svoji pracovní kariéru začal v CPI hotels, kde se věnoval hotelovému managementu. Od roku 2011 pracuje ve společnosti Lagardére Travel Retail na pozici COO Food Services Director, kde vede všechny food services koncepty, jako např. Paul, Costa Coffee, Burger King, Pilsner Urquell Original Reataurant, Mr. Baker, Hello! a UGO.

Ing. Jaromír Vítek

Ing. Jaromír Vítek

Jaromír Vítek vystudoval Vysokou školu Báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, fakultu Strojní. Pracovní kariéru započal na údržbě Elektrárny Dětmarovice a od roku 2002 pracuje ve společnosti ČEZ Energetické služby, která zajišťuje komplexní služby v oblasti provozování energetických hospodářství, je dodavatelem energetických staveb a poskytuje služby v oblasti dodávek energií a energeticky úsporných projektů. Má praxi v systémech managementu 22 let, je představitelem vedení pro integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí, bezpečnosti, hospodaření s energiemi a bezpečnosti informací. Je certifikovaným Manažerem kvality a splňuje kvalifikaci interního auditora dle ISO 9001, ISO 14 001, OHSAS 18 001, ISO 27 001, ISO 50 001, ISO 3834-2, ISO 17 025. Má skvělý tým spolupracovníků, se kterými se mu daří úspěšně zvládat nové projekty a výzvy.


Informace o programu

NALEZNETE ZDE