Naučte se dobře auditovat energetický management

Naučte se dobře auditovat energetický management

 

Přijďte na školení k ISO 50001.

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas pořádá školení k normě ISO 50001. Kurz je určen interním auditorům a pracovníkům odpovědným za provádění interních auditů systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001. Dále je otevřen všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o systému managementu hospodaření s energiemi v organizacích.

Po absolvování školení získáte znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání funkce interního auditora hospodaření s energií podle požadavků normy ISO 50001. Seznámíte se rovněž s praktickou formou průběhu auditů a potřebnou dokumentací. Během celého kurzu budete mít také možnost získávat praktické zkušenosti s odborníky a kolegy ze stejného oboru.

Předběžné znalosti nejsou pro účast na kurzu požadovány. Je ale vhodné, aby účastníci měli alespoň zkušenost se systémem managementu (např. ISO 9001). Kurz je ukončen písemnou zkouškou (testem). Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu bude vydáno účastníkům, kteří splní kritéria hodnocení.

Místo a termín konání:

• 29. – 30. 1. 2019
• Adresa: Bureau Veritas, Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4

Více informací zde.