Norma ISO 45001:2018 nahradí normy BOZP

Norma ISO 45001:2018 nahradí normy BOZP

 

Dobrý den,

přinášíme Vám nejnovější informace z oblasti manažerského řízení.

Základním kapitálem Vaší organizace jsou Vaši zaměstnanci, kteří jsou nejcennějším majetkem. Jejich zdraví a spokojenost jsou jedním z Vašich hlavních klíčů k úspěchu Vašeho podniku, bez ohledu na jeho velikost nebo činnost, kterou se zabývá.

Na základě pokynů Mezinárodní organizace práce (ILO) byla vydána norma ISO 45001:2018, která nahradí normu OHSAS 18001:2007.

Zavedení normy ISO 45001:2018 je pro Vaši společnost důležitým provozním rozhodnutím, které Vám umožní rozvinout všestrannou strategii bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro snížení počtu pracovních úrazů a pracovních neschopností z důvodu nemoci. Návrh normy ISO 45001:2018 byl vypracováván formou zpracování tzv. HLS  „High Level Structure“. Tento přístup umožnil plnou integraci s ostatními systémy řízení, jako jsou systémy podle norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Norma ISO 45001:2018 vychází ze stejného vzoru zavádění jako pro ostatní normy, které byly aktualizovány v poslední době. Po vydání nové normy bude stávající norma OHSAS 18001 platit nadále ještě po dobu 3 let. Na konci tohoto období akreditovaná certifikace podle normy OHSAS 18001 ztratí platnost.

Přesný postup přechodu zákazníků z normy OHSAS 18001:2007 na normu ISO 45001:2018 je zřejmý.  IAF po skončení přechodného období bude podporovat pouze schvalování certifikátů podle normy ISO 45001:2018. Pro zákazníky s neakreditovaným certifikátem bude přechod na normu ISO 45001:2018 vyžadovat absolvování procesu počáteční certifikace (tzn. 1 a 2. stupeň auditu) bez možnosti zkrácení doby auditu.

Pro udržení platnosti certifikace je stanovena lhůta pro vydání nového certifikátu do 11. března 2021. To je datum, kdy musí být celý certifikační proces ukončen.

I když se časové období může zdát dlouhé, ve skutečnosti tomu tak zcela není. Pro úspěšný přechod na normu ISO 45001:2018 musíte určit jasnou a účinnou strategii s řádným naplánováním zdrojů a úkonů, které je třeba provést.

Pro usnadnění procesu přechodu najdete na naší webové stránce lead.bureauveritas.com naše služby, včetně elektronických kurzů, on-line nástrojů vlastního hodnocení a přípravu certifikačních auditů. Více informací naleznete zde.

Se srdečným pozdravem,

David Šíma
Certification Manager CZ
BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Tel: +420 605 295 581
e-mail: certifikace@bureauveritas.com