Nová norma v oblasti BOZP

Nová norma v oblasti BOZP

 

Přechod z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018
Nová norma v oblasti BOZP navazující na OHSAS

Dobrý den,
přinášíme Vám nejnovější informace k nové normě ISO 45001:2018.

K čemu slouží norma ISO 45001 a pro jaké společnosti je určena?

Nová mezinárodní norma je určena pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, typ a povahu. Jejím cílem je zamezit úrazovosti zaměstnanců, které je spojeno s výkonem práce a celkově přispět k trvalému zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně nemocí z povolání. Norma se řídí přístupem tzv. „HLS“ (Hight Level Structure), který se uplatňuje i na harmonizované a aktualizované normy systému řízení ISO, jako jsou k dnešnímu dni: ISO 9001, ISO 14001 a ISO/IEC 27001.

Norma ISO 45001:2018 vychází ze stejného vzoru zavádění jako ostatní normy, které byly aktualizovány v poslední době. Nová norma ISO 45001:2018 byla vydaná 12.3.2018 a tímto dnem začíná přechodové období. Norma OHSAS 18001:2007 platí do 11.3.2021.

Jak postupovat pro plynulý přechod na novou normu ISO 45001:2018?

Požadavky na provedení přechodu z OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018:

 •  Přechodové období je stanoveno jako tříleté tj. 12. 3. 2018 – 11. 3. 2021.
 •  Datum platnosti akreditovaných certifikátů podle normy OHSAS 18001 končí s tříletým přechodným obdobím. Tzn. certifikáty, které se vydávají v současné době, budou mít platnost pouze do 11. 3. 2021.

Jaké má ISO 45001 výhody oproti OHSAS 18001:

 •  Zůstává obecnou systémovou normou.
 •  Srozumitelný a jasný obsah normy.
 •  Zjednodušená zavádění v případě již certifikovaných standardů podle norem HLS.
 •  Zdůraznění odpovědnosti managementu (Leadership) a zapojení zaměstnanců.

Jak se připravit na přechod na ISO 45001:

 •  Pořídit si normu ISO 45001.
 •  Provést SWOT analýzu.
 •  Identifikovat rozdíly mezi normou OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018, aktualizovat stávající systém BOZP.
 •  Vedení společnosti musí do změn zapojit i zaměstnance.
 •  Proškolit zaměstnance.

Celé znění: Memo IAF-MD21_2018 naleznete zde.

Pro lepší orientaci v návaznosti na novou normu ISO 45001:2018 navštivte naše školení. Vypsané termíny naleznete zde.