Novela normy pro Management služeb podle ISO/IEC 20000-1:2018

Novela normy pro Management služeb podle ISO/IEC 20000-1:2018

 

Norma ISO/IEC 20000-1:2018 vyšla 29. 9. 2018, česká verze bude vydána v létě 2019. Z tohoto důvodu budou vydané certifikáty podle staré normy (ISO/IEC 20000-1:2011) mít omezenou dobu platnosti, a to do 29. 9. 2021.
Důvody změn normy:

 

 •  Novela navazuje na jednotnou strukturu Annex SL pro sjednocení jednotlivých systémů např. QMS, ISMS, atd.
 •  Klade větší důraz na bezpečnost, rizika a řízení změn.
 •  Reflektuje požadavky IT „Best practice” podle ITIL.
 •  Efektivně řeší potřeby zainteresovaných stran.
 •  Propojení strategie, politiky a cílů k zajištění plnění hlavního směru podnikání s ohledem na služby pro informační   technologie.
 •  Leadership – přesunutí zodpovědností na top management a přesnější stanovení rolí.
 •  Přezkoumání vedením – detailnější popis požadavků na vstupy a výstupy.
 •  Důraz na plnění zákonných a jiných požadavků vztahujících se k ITSMS.
 •  Zaměření na zlepšování výkonnosti v oblasti informačních technologií a měření výkonnosti pro dosažení cílů v oblasti služeb pro informační technologie.

V případě, že je smlouva podepsána podle dřívější verze standardu, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení na tel. čísle: 210 088 217 nebo e-mailem: certifikace@bureauveritas.cz

Průběh jednotlivých auditů:

Nové Audity – úplně nové certifikace ISO/IEC 20000-1: Pokud je společnost v procesu zavádění ISO 20000-1,doporučujeme provádět certifikační audity podle nové normy. Bureau Veritas bude provádět nové certifikace a recertifikace podle staré normy jen do 31. 3. 2020.

Jak řešit audity již certifikovaných systémů podle ISO/IEC 20000-1:

 •  Provést audit již podle požadavků nové normy od roku 2020.
 •  Provést audit podle požadavků staré normy pouze do 29. 9. 2021.
 •  Kombinace předchozích variant – audit se bude provádět podle požadavků staré normy s ohledem na nejzazší termín   platnosti certifikace do 29.9.2021 a částečné zaměření na požadavky nové normy.
 •  Rozsah auditu při přechodu na novou normu bude navýšen: o 1MD pro společnosti do 250 zaměstnanců, o 2MD pro společnosti od 251 zaměstnanců v rozsahu certifikace.


Za společnost Bureau Veritas, David Šíma | Certifikační Manažer CZ