Právo: Úrazy při práci ve výškách jsou fatální

Právo: Úrazy při práci ve výškách jsou fatální

 

K téměř polovině smrtelných úrazů v Česku dochází při práci ve výškách. K nejrizikovějším oborům patří stavebnictví a nejčastější příčinou pracovního úrazu je pád z výšky, zejména kvůli propadnutí nebo sklouznutí ze střechy. Hlavní nedostatky jsou v nesprávném způsobu zajištění zaměstnanců proti pádu a také v používání nevhodného ochranného pracovního vybavení. Bezpečnostní požadavky často nesplňuje ani postavené lešení. Upozorňují na to odborníci na bezpečnost práce z Ardon Safety a ze Státního úřadu inspekce práce.

Podle školitele bezpečnosti práce Petra Kaňky ze společnosti Bureau Veritas se v Česku přihodí nejvíce pracovních úrazů kvůli špatně odhadnuté míře rizika. Inspektoři při kontrolách stavenišť často zjišťují, že zaměstnavatel ani nezpracoval technologický postup pro prováděné výškové práce s určením kotvení a ochranného zabezpečení proti pádu. Firmy rovněž nedostatečně proškolují pracovníky, jak správně výškařské vybavení používat. Častou chybou je příliš dlouhé jisticí lano, které nedokáže pracovníka zachytit při případném pádu v bezpečné vzdálenosti od hrany střechy nebo v bezpečné výšce nad zemí. Ke změně dochází až v souvislosti s vážným nebo smrtelným úrazem.

Celý článek zde.