Slavnostní předání certifikátů ve společnosti E.ON

Slavnostní předání certifikátů ve společnosti E.ON

Ve společnosti E.ON proběhlo slavnostní předání certifikátů podle standardu ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007ISO 50001:2011. Certifikační proces na všechny uvedené standardy začal v květnu. Certifikační manažer Bureau Veritas, pan David Šíma, průběh celého procesu označil za výborný. Především ohodnotil připravenost klienta, znamenitou implementaci změn revidovaných standardů a povědomí všech zaměstnanců na auditovaných lokalitách o integrovaném systému řízení. V podobném duchu se vyjádřil i klient, společnost E.ON.