Světový den akreditací – připomíná služby, o kterých často ani nevíme

Světový den akreditací – připomíná služby, o kterých často ani nevíme


9. června jsme si připomněli Světový den akreditací, globální iniciativu, ustanovenou Mezinárodní spolupráci v oblasti akreditace laboratoří (ILAC) a Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) za účelem zlepšení povědomí o důležitosti akreditace. Letošním tématem je, jak akreditace zajišťuje bezpečnější svět.

Společnost Bureau Veritas je kontrolní orgán, který prověřuje a školí firmy v oblasti kvality, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, potravin, energetického managementu, informačních technologií, dodavatelským řetězcem v oblasti dřevařského průmyslu, ekologického zemědělství a společenské odpovědnosti. „Naší prací je dohlížet na dodržování pravidel a bezpečnostních opatření. Cílem je, aby organizace byla schopna dodávat kvalitní produkty anebo služby a také předcházet zraněním a vzniku škod,“ charakterizuje firmu generální ředitel Jakub Kejval.

Naproti tomu akreditace poskytuje nezávislé zhodnocení kontrolních orgánů jako je Bureau Veritas vůči uznávaným standardům, čímž zajišťuje jejich kompetenci a nestrannost. Akreditační orgány jsou tedy v roli těch, kteří „hlídají hlídače“.

Akreditační, respektive kontrolní, orgány jsou zásadní při kontrole služeb nabízených organizacemi jako je BUREAU VERITAS. To znamená pravidelné dohlížení nad činnostmi souvisejícími s certifikací v oblastech kvality služeb a produktů téměř ve všech ve všech oblastech lidské činnosti, šetrnému přístupu k životnímu prostředí, v oblasti řízení bezpečnosti práce, šetření energiemi, výrobě potravin a nakládání s nimi a v neposlední řadě činnostmi související s moderními informačními technologiemi.

„Vedení organizací jsou obeznámena s tím, že pouze efektivně zavedený systém řízení jim přináší konkurenční výhodu v dané oblasti podnikání, věnují akreditované certifikaci velkou pozornost. Vědí totiž, že správně nastavený systém řízení jim umožňuje efektivně řídit organizaci v oblastech kvality, nakládání s odpady a chemikáliemi a také řízení bezpečnosti práce a požární ochrany. V poslední době je na vzestupu zejména zájem o akreditaci v oblastech šetření s energiemi a informačních technologií,“ dodává technický ředitel Tomáš Máčel, který je odpovědný za akreditaci v Bureau Veritas.

Světový den akreditací si připomínáme jen jednou ročně, ale akreditace se našeho života dotýká každý den. Zajišťuje, že pro všechny kontrolní orgány jako je Bureau Veritas platí stejné normy, což v praxi znamená, že se na produkty a služby, certifikované pod hlavičkou IAF nebo ILAC, můžete vždy spolehnout.