OTEVŘENÉ KURZY


Nabídka našich školení pro rok 2018


Vzdělávání je celoživotní cesta, vydejte se na ni spolu s BUREAU VERITAS

Naše divize školení a vzdělávání poskytuje komplexní vzdělávací programy, které se zakládají na dlouholetých zkušenostech a často čerpají inspiraci ze zahraničních odborných zdrojů. Naše kurzy jsou vedeny odbornými lektory z řad interních, tak externích auditorů, kteří mají bohaté zkušenosti z různých oborů. Výklad přizpůsobují dané problematice, využívají řešení modelových případů, používají praktická cvičení a otevírají diskuse zkušeností účastníků. Jsme přesvědčeni, že kvalitní odborná školení otevírají našim klientům cestu k úspěchu a pomáhají orientovat v současném náročném legislativním prostředí.

Ucelenou nabídku našich školení do konce roku 2018 můžete stáhnout zde.


Školení řidičů – efektivně a rychle


Získáte ucelené informace potřebné k řízení služebních vozidel a naučíte se základy bezpečného chování na dopravní komunikaci. Absolvováním webináře získáte Certifikát o absolvovaném školení pro řidiče referenty, které vychází z paragrafu 103, zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce v.z.p.p.

 


Webinář: Jak zvládat krizové situace

Jak zvládat krizové situace


Absolvováním webináře získáte ucelené informace, jak zvládat krizové situace a naučíte se ochránit sebe i ostatní v případě nebezpečí. Webinář trvá jednu hodinu.


Bureau Veritas - otevrene kurzy - skoleni

IQMSZ – Irca Quality Management System


Zveme Vás na školení IQMSZ – IRCA Quality Management system (QMS) zaměřené na poskytnutí potřebných vědomostí QMS a procesu auditu, potřebného pro vykonávání interních a externích auditů QMS – Kurz je pětidenní a jeho cílem je porozumět metodice provádění auditů a procesu auditování.


Food seminář RSPO a UTZ


Absolvováním kurzu získáte znalosti certifikace udržitelnosti hospodaření s kakovými výrobky a certifikace RSPO udržitelnosti hospodaření s palmovým olejem. Požadavky na účastníky nejsou žádné, kurz je jednodenní.

 


Bureau Veritas - otevrene kurzy - skoleni

ISO 9001 – Interní auditor dle nové normy QMS


Absolvováním kurzu získáte: strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2011, podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o efektivním způsobu řízení záznamů z auditu a o následných činnostech po auditu, informace o technice auditu a roli auditora, základy komunikace předpokládané pro vedení auditu.


BOZP, PO a údržba administrativních ploch


Absolvováním kurzu získáte přehled o požadavcích zákonných nařízení a předpisů BOZP a PO, které se vztahují i na kanceláře, otevřené kancelářské prostory a administrativní budovy. Požadavky na účastníky nejsou žádné, kurz je jednodenní.

 


PROHLÉDNĚTE SI VŠECHNA NAŠE ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ BUREAU VERITAS