Bezpečně v kanceláři


BOZP, PO a údržba administrativních ploch


Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte:

 • Strukturovaný přehled o požadavcích zákonných nařízení a předpisů BOZP a PO, které se vztahují i na kanceláře, otevřené kancelářské prostory a administrativní budovy
 • Náhled na problematiku zákona o chemických látkách a chemických směsích a jeho použití v praxi, měření pro kategorizaci v administrativní oblasti

Program je orientován na požadavky legislativy, je doplněn případovými studiemi. Kurz je koncipován jako interaktivní, a proto doporučujeme, abyste si připravili předem problémová témata, která Vás budou zajímat.

Skoleni - Bureau Veritas

VÍCE INFORMACÍ

Obsah kurzu

 • Zákonné nařízení a předpisy, vztahující se na kanceláře a administrativní budovy
 • Problematika, rizika, analýza a dokumentace BOZP, PO a OŽP – z pohledu a pozice Facility Managementu
 • Bezpečná a efektivní kancelář
 • Nejčastější rizika BOZP a PO v administrativě
 • Manipulace s chemickými látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
 • Bezpečnostní listy
 • Údržba, čištění a správné skladování pomůcek a strojů včetně pomůcek BOZP
 • Čištění elektrických zařízení
 • Barevné kódování – správné třídění odpadu a jeho efektivita
 • Základy první pomoci při úrazech v kancelářských prostorech a při otravách chemickými látkami
 • 5S v kanceláři
 • Diskuse
 • Po ukončení kurzu od nás získáte Osvědčení o úspěšném absolvování.

Po ukončení kurzu od nás získáte Osvědčení o úspěšném absolvování.

 

Rozsah

6 hodin