Proč se přihlásit

 

  • Zpětná vazba a základní informace o silných a slabých stránkách v oblasti kultury bezpečnosti
  • Individuální nezávislé posouzení, jak kontinuálně zvyšovat úroveň kultury bezpečnosti
  • Snížení rizik bezpečnosti práce skrze programy na zapojení všech zaměstnanců
  • Benchmarking s podniky s vyspělou kulturou bezpečnosti práce
  • Srovnání s ostatními podniky v daném podnikatelském odvětví a srovnatelné velikosti
  • Podpora týmového ducha a spolupráce v podniku, motivace k dalšímu zlepšování
  • Zviditelnění výsledků práce a zvýšení prestiže podniku
  • Národní certifikát a ocenění úrovně kultury bezpečnosti podniku Účast na slavnostním vyhlášení Vítěze za daný rok a předání národní ceny Kultura bezpečnosti
  • Nominace vítěze na OSHA „Good Practice Award“