IQMSZ


IQMSZ – IRCA Quality Management system (QMS)


Přínos kurzu

Cílem kurzu je, abyste porozuměli

 • metodice provádění auditů
 • procesu auditování

Součástí kurzu je také

 • řešení případových studií
 • písemný test přezkoumání vědomostí účastníků
 • po úspěšném absolvování zkoušky získáte mezinárodně uznávaný certifikát vystavený IRCA centrem v Londýně (zkouška již zde započtena)

Kurz je zaměřený na poskytnutí potřebných vědomostí QMS a procesu auditu, potřebného pro vykonávání interních a externích auditů QMS a je nutným předpokladem pro akreditované členství v IRCA.

Cena kurzu: 29 000,- Kč bez DPH

Skoleni - Bureau Veritas

VÍCE INFORMACÍ O KURZU IRCA

Obsah kurzu

 • úvod do managementu kvality
 • kompletní přehled normy ISO 9001:2015
 • akreditace
 • řízení auditu
 • záznamy o neshodách a nápravné činnosti
 • přístup k auditu, auditování
 • podávání zpráv
 • certifikace auditorů
 • pravidla zkoušky, vzorový test
 • seznam užitečných webových stránek, odkazy na doplňující literaturu
 • certifikační leták IRCA pro auditory

V poslední den konání kurzu je písemná zkouška, po jejímž úspěšném absolvování získáte mezinárodní IRCA certifikát. Zkouška není povinná a Ti, kteří se zkoušky nezúčastní, obdrží od Bureau Veritas Certifikát o účasti.

Získejte mezinárodně uznávaný Certifikat IRCA – International Register of Certificated Auditors – největším světovým certifikačním orgánem pro auditory!

Požadavky na účastníky

 • ukončené středoškolské vzdělání
 • znalost požadavků ISO 9001:2008 (zkušenosti s jejich aplikací při řízení QMS nebo při provádění interních auditů jsou výhodou)
 • znalost zásad managementu kvality, běžně používaných termínů v QMS, procesního přístupu v řízení a zabezpečování kvality

Rozsah

5 dnů

TERMÍNY KURZU

13. – 17. 5. 2019

Adresa: Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4
Cena: 29 000,- Kč bez DPH
Přihlásit na termín

Kurz můžete objednat jako uzavřené školení.