ISO 9001 – Interní auditor


ISO 9001 - Interní auditor dle nové normy QMS


Přínos kurzu

Absolvováním kurzu získáte:

 • strukturovaný přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015 a ISO 19011:2011,
 • podrobné informace o plánování a realizaci auditu, o efektivním způsobu řízení záznamů z auditu a o následných činnostech po auditu,
 • informace o technice auditu a roli auditora,
 • základy komunikace předpokládané pro vedení auditu.

Kurz je dvoudenní. Program prvního dne je orientován na požadavky normy a jejich aplikaci z pohledu auditora. Program druhého dne je zaměřen na plánování a přípravu auditu, techniku auditu a základní principy komunikace. Program je doplněn praktickými cvičeními a případovými studiemi.

Skoleni - Bureau Veritas

VÍCE INFORMACÍ

Obsah kurzu

 • Úvod do systému managementu kvality.
 • Integrované manažerské systémy.
 • Výklad požadavků normy ISO 9001:2015.
 • Přehled požadavků normy ISO 19011:2011.
 • Plánování a příprava auditu.
 • Technika auditu.
 • Role auditora.
 • Případové studie.
 • Komunikace.
 • Diskuse.

Kurz je ukončen testem, který prokáže Vaší schopnost orientace v problematice normy.

Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu Vám bude vydáno po úspěšném ukončení písemné zkoušky.

Požadavky na účastníky

Ukončené střední vzdělání nebo praxe v managementu kvality.

Rozsah

2 dny