KRIZOVÉ SITUACE


Jak zvládat krizové situace


Přínos kurzu

 • Získáte ucelené informace, jak zvládat krizové situace
 • Naučíte se ochránit sebe i ostatní v případě nebezpečí

Obsah kurzu

 • Stres a jeho příčiny při krizové situaci
 • Chování a reakce člověka při mimořádných událostech
 • Analýza situace a psychologické řízení nehody – příklady situací ve firmě i mimo
 • Komunikace s integrovaným záchranným systémem
 • 3 P v neznámém prostředí
 • Oheň – nejčastější příčiny požáru a jak jim předcházet
 • Jak nejlépe eliminovat vznikající požár, praktické rady při použití hasicího přístroje
 • Způsob a techniky použití prostředků k uhašení vznikajícího požáru
 • Výpadek proudu  – veřejné prostory, doprava, provozy
 • Kolony – co jste o nich nevěděli, na co být připraveni
 • Dopravní nehoda – jak ochránit sebe a poskytnout pomoc
 • Co vše je první pomoc

 

Začátek webináře v 9:00.

Rozsah

1 hodina

TERMÍNY KURZU

Momentálně neplánujeme žádný termín.

Skoleni - Bureau Veritas