NAŠI LEKTOŘI


MVDr. Hana Brožková

Po ukončení Střední průmyslové školy technologie masa vystudovala Fakultu veterinární hygieny a ekologie. Po ukončení studia Veterinární hygieny působila v laboratoři mikrobiologie potravin na pozici manažera kvality a odborného pracovníka mikrobiologie potrain. Dále působila v poradenské společnosti na pozici externího manažera kvality potravin, kdy zaváděla systémy HACCP, IFC, BRC, TFMS, ale i méně obvyklé systémy jako Halal a Košér.  Podílela se na školení potravinářských systému a potravinářské legislativy. Souběžně působila jako veterinární inspector na MěVS Státní veterinární správy ČR. V současné době působí v certifikační společnosti na pozici auditora jakosti, hygieny a bezpečnosti potravin, vedoucího auditora pro sekci Fast foodu  a Retailu. Spolupracuje se Svazem ekologických zemědělců PRO – BIO. Správné výrobní a hygienické praxe a Systému kritických kontrolních bodů (HACCP). Odbornou auditorskou kvalifikaci získala na kurzech IRCA v České republice a v Anglii. Kvalifikaci si pravidelně zvyšuje účastí na kurzech pořádaných odbornými společnostmi jako ČSJ, Potravinářskou komorou a webexi pořádanými zahraničními organizacemi. Společnost BUREAU VERITAS posílila v říjnu 2017, kde se bude zastávat funkci lektorky pro potravinářské systémy a legislativu  a auditorky potravinářských systémů.


Jaromír Tvrzník

Je profesionálem v oblasti informačních technologií, ve které se pohybuje patnáct let. Společnosti si ho najímají, protože umí efektivně řídit správu IT na lokální i mezinárodní úrovni a nastavuje procesy „na míru“ jejich potřebám. Specializuje se na zavádění systémů řízení procesů (např. Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 či Systém řízení kvality dle ISO 9001), pomáhá svým klientům zabezpečit, aby jejich interní procesy odpovídaly zákonným požadavkům (181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR apod.). Je také oblíbeným lektorem interních auditorů a bezpečnostních manažerů ve státní správě i soukromém sektoru. Když lidi školí, vždy zaměřuje výklad na praktické využití norem v konkrétních podmínkách firmy klienta. Cílem je maximální užitek a minimální administrativní zátěž. Jeho dlouholetá praxe v této problematice mu poskytuje široký odborný rozhled.


Jaroslav Látal

Jaroslav Látal, jednatel a IT manager ve společnosti Digi Office, s.r.o. V oblasti IT se pohybuje už více než 15 let, specializuje se především na řízení IT služeb dle ITIL postupů a pracuje pro malé a střední podniky. Jeho motto je: „Jestliže IT není funkční, bezpečné a efektivní, pak je něco špatně.“ Se společností  BUREU VERITAS spolupracuje od června 2017 a věnuje se zejména tématice GDPR – Ochrana osobních údajů.


JUDr. Lucie Radkovičová

JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka, která se specializuje na poskytování právních služeb ICT, online a kreativním společnostem v oblasti ochrany know-how, data security a internetového práva pro obchodní vztahy v rámci EU i mimo EU. Advokátka, s desetiletou praxí, čtvrtým rokem vede vlastní advokátní kancelář. Autorka úspěšných DIY právních setů. Přednáší a pořádá netradiční workshopy o právu a technologiích. Se společností BUREAU VERITAS spolupracuje od srpna 2017, zaměřuje se hlavně na problematiku GDPR – Ochrana osobních údajů.


Josef Majer

Josef Majer pracuje druhým rokem ve společnosti MARSH, současně má na starosti oddělení FINPRO zabývající se vedle kybernetických rizik také pojištěním profesní odpovědnosti a odpovědnosti vedení společností. Zprostředkování pojištění a risk-managementu se věnuje od roku 2010. Se společností BUREAU VERITAS spolupracuje od srpna 2017 jako lektor kybernetických rizik v oblasti GDPR- Ochrana osobních údajů.