NAŠI LEKTOŘI


Hana Brožková

Po ukončení Střední průmyslové školy technologie masa vystudovala Fakultu veterinární hygieny a ekologie. Po ukončení studia Veterinární hygieny působila v laboratoři mikrobiologie potravin na pozici manažera kvality a odborného pracovníka mikrobiologie potrain. Dále působila v poradenské společnosti na pozici externího manažera kvality potravin, kdy zaváděla systémy HACCP, IFC, BRC, TFMS, ale i méně obvyklé systémy jako Halal a Košér.  Podílela se na školení potravinářských systému a potravinářské legislativy. Souběžně působila jako veterinární inspector na MěVS Státní veterinární správy ČR. V současné době působí v certifikační společnosti na pozici auditora jakosti, hygieny a bezpečnosti potravin, vedoucího auditora pro sekci Fast foodu  a Retailu. Spolupracuje se Svazem ekologických zemědělců PRO – BIO. Správné výrobní a hygienické praxe a Systému kritických kontrolních bodů (HACCP). Odbornou auditorskou kvalifikaci získala na kurzech IRCA v České republice a v Anglii. Kvalifikaci si pravidelně zvyšuje účastí na kurzech pořádaných odbornými společnostmi jako ČSJ, Potravinářskou komorou a webexi pořádanými zahraničními organizacemi. Společnost BUREAU VERITAS posílila v říjnu 2017, kde se bude zastávat funkci lektorky pro potravinářské systémy a legislativu  a auditorky potravinářských systémů.


Jaromír Tvrzník

Je profesionálem v oblasti informačních technologií, ve které se pohybuje patnáct let. Společnosti si ho najímají, protože umí efektivně řídit správu IT na lokální i mezinárodní úrovni a nastavuje procesy „na míru“ jejich potřebám. Specializuje se na zavádění systémů řízení procesů (např. Systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 či Systém řízení kvality dle ISO 9001), pomáhá svým klientům zabezpečit, aby jejich interní procesy odpovídaly zákonným požadavkům (181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti, GDPR apod.). Je také oblíbeným lektorem interních auditorů a bezpečnostních manažerů ve státní správě i soukromém sektoru. Když lidi školí, vždy zaměřuje výklad na praktické využití norem v konkrétních podmínkách firmy klienta. Cílem je maximální užitek a minimální administrativní zátěž. Jeho dlouholetá praxe v této problematice mu poskytuje široký odborný rozhled.


Jaroslav Látal

Jaroslav Látal, jednatel a IT manager ve společnosti Digi Office, s.r.o. V oblasti IT se pohybuje už více než 15 let, specializuje se především na řízení IT služeb dle ITIL postupů a pracuje pro malé a střední podniky. Jeho motto je: „Jestliže IT není funkční, bezpečné a efektivní, pak je něco špatně.“ Se společností  BUREU VERITAS spolupracuje od června 2017 a věnuje se zejména tématice GDPR – Ochrana osobních údajů.


Lucie Radkovičová

JUDr. Lucie Radkovičová, advokátka, která se specializuje na poskytování právních služeb ICT, online a kreativním společnostem v oblasti ochrany know-how, data security a internetového práva pro obchodní vztahy v rámci EU i mimo EU. Advokátka, s desetiletou praxí, čtvrtým rokem vede vlastní advokátní kancelář. Autorka úspěšných DIY právních setů. Přednáší a pořádá netradiční workshopy o právu a technologiích. Se společností BUREAU VERITAS spolupracuje od srpna 2017, zaměřuje se hlavně na problematiku GDPR – Ochrana osobních údajů.


Josef Majer

Josef Majer pracuje druhým rokem ve společnosti MARSH, současně má na starosti oddělení FINPRO zabývající se vedle kybernetických rizik také pojištěním profesní odpovědnosti a odpovědnosti vedení společností. Zprostředkování pojištění a risk-managementu se věnuje od roku 2010. Se společností BUREAU VERITAS spolupracuje od srpna 2017 jako lektor kybernetických rizik v oblasti GDPR- Ochrana osobních údajů.


Simon Palupčík

Od roku 2003 působí na manažerských pozicích v oblasti poskytování služeb certifikace, inspekce a testování. V rámci své profesní kariéry pracoval mimo jiné v Českém institutu pro akreditaci, Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, SGS CZECH REPUBLIC a TÜV SÜD Czech, kde dosud zastřešoval zejména obchodní a rozvojové aktivity divize Industry&Real Estate na pozici business development managera. Od ledna roku 2016 působí ve společnosti BUREAU VERITAS na pozici ředitele divize IVS (kontrolní periodické služby, BOZP, požární ochrana a ekologie). Na své pozici je zodpovědný za veškeré provozní, technické, finanční a obchodní činnosti zmíněné divize, její řízení, vedení pracovníků a komunikaci s klienty. Vystudoval Fakultu strojní na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě a dále pak Sheffield Hallam Universitu (MBA).


Martin Václavík

Martin Václavík je odborný poradce v oblasti facility managementu při projektech nové výstavby i ve stávajících budovách. Martin absolvoval obor stavební inženýrství na ČVUT v Praze, kde nyní působí jako vyučující předmětu Řízení správy, provozu a údržby budov. Během poslední pracovní zkušenosti jako konzultant trvalé udržitelnosti získal certifikáty pro akreditované profesionály hodnotících systémů budov LEED AP a WELL AP. Martin je členem mezinárodní asociace IFMA a její odborné skupiny FM konzultantů.


Lukáš Emingr

Dlouhodobě se věnuje aktivitám spojeným s hledáním optimálních provozních podmínek budov a energetických systémů v nich. Jeho specializací je strategie provozování portfolia budov, komplexní facility management včetně definice požadované kvality služeb, podpůrné IT systémy a legislativní předpisy v oblasti správy budov a ekonomika spojená s provozem a správou nemovitostí. V minulosti působil ve společnostech Strabag Property and Facility Services a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o., ve kterých se mimo jiné podílel na implementaci CAFM systémů a zaváděl  ISO 50001. Jeho cílem je uvádět budovy do stavu, který bude vyhovovat potřebám jejich uživatelů a zároveň do stavu ekonomicky i provozně optimálního a napravovat chyby a vady, kterých jsou nemovitosti bohužel často plné.

Věnuje se i publikační a přednáškové činnosti, především jako lektor FM Institute, s.r.o. a externí vyučující na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Zároveň je členem odborné sekce Facility managementu ve Společnosti pro techniku prostředí a členem sekce poradců ve facility managementu v asociaci IFMA CZ.

Pracovní zkušenosti

• STRABAG Property and Facility Services
• ČEZ Korporátní služby
• Bon Tech Advisory