Žádosti o dotace v rámci
Operačního programu zaměstnanost


Pomoc při žádosti o dotace v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ) zaměřené na další profesní vzdělávání zaměstnanců


Rádi bychom Vám jménem společnosti BUREAU VERITAS nabídli možnost podání žádosti o dotace na další profesní vzdělávání Vašich zaměstnanců v rámci operačního programu zaměstnanost.

Název výzvy: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Místo realizace: ČR bez hl. m. Prahy
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 10. 5. 2019, 17:00 hodin
Maximální délka realizace projektu: 24 měsíců
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2022
Spolufinancování příjemce: 15 %
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Podporované oblasti vzdělávání:

  • Obecné IT
  • Měkké a manažerské dovednosti
  • Jazykové vzdělávání
  • Specializované IT
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy
  • Technické a jiné odborné vzdělávání
  • Interní lektor

Přehled výše jednotkových nákladů:

Aktivita Jednotkový náklad (1 osobohodina)
Obecné IT 324 Kč
Měkké a manažerské dovednosti 593 Kč
Jazykové vzdělávání 230 Kč
Specializované IT 609 Kč
Účetní, ekonomické a právní kurzy 436 Kč
Technické a jiné odborné vzdělávání 252 Kč
Interní lektor 144 Kč

Finanční prostředky jsou propláceny na základě vykázaného počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených kurzech. Způsobilé k proplacení jsou pouze osobohodiny účastníků, kteří získají osvědčení, tj. zakončí kurz úspěšně (dle předepsaných podmínek v dokumentaci k danému kurzu), a zároveň absolvují nejméně 70 % délky kurzu stanovené v dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu.

V rámci projektu může jedna podpořená osoba absolvovat maximálně 10 kurzů.

Co pro Vás můžeme udělat?

  •  Zajistit přípravu projektu a jeho podání v systému ISKP14+
  • V případě schválení projektu zajistit administraci po celou dobu realizace projektu, tj. přípravu zpráv o realizaci a žádostí o platbu, zajištění průběhu realizace dle pravidel OPZ, evidenci podpořených osob v IS ESF, komunikaci s Řídícím orgánem (MPSV)
  • Připravit plán vzdělávání a možnost zajistit lektory jednotlivých kurzů

Více informací najdete ZDE

Kontaktní informace:
Martina Čížková
martina.cizkova@bureauveritas.com
tel.: +420 731 611 638

Skoleni - Bureau Veritas