Pracovní snídaně s BUREAU VERITAS již 16. května na téma FACILITY MANAGEMENT

Pracovní snídaně s BUREAU VERITAS již 16. května na téma FACILITY MANAGEMENT

 

Dovolujeme si Vás pozvat na pracovní snídani, kde se dozvíte, jak dosáhnout přidané hodnoty vhodným řízením FACILITY MANAGEMENTU ve Vaší organizaci.

Místo a datum: 

  •    Akce se koná dne 16. 5. 2019 od 9 hodin
  •    V sídle Bureau Veritas Czech Republic, Olbrachtova 1, Praha 4

Hlavní témata:

  •   Proč se zabývat FACILITY MANAGEMENTEM
  •   Jak lze zefektivnit FACILITY MANAGEMENT a ušetřit z rozpočtu společnosti

Program snídaně, kterým Vás provedou Simon Palupčík a naši Facility Management konzultanti Martin Václavík a Lukáš Emingr. Více informací o lektorech naleznete zde.

Úvod do Facility Managementu

Facility management se stal nedílnou součástí úspěšných společností. Tento obor se nezabývá pouze správou nemovitosti, ale širokým spektrem podpůrných služeb. V této části Vám naši FM konzultanti představí základní terminologii, vysvětlí smysl integrovaného facility managementu a jeho dopady do organizace společnosti a doporučí, jakým způsobem jej řídit, aby se zvýšila efektivita vlastních zaměstnanců a procesů.

Standardizace systému FM

Od roku 2007 byla v České republice přijímána série technických norem (ČSN EN 15221) zabývající se Facility Managementem. Průběžným vývojem řízení podpůrných služeb Mezinárodní organizace pro normalizaci vydala standard ISO 41001:2018, který sjednocuje požadavky pro integraci FM a uvádí návod k jeho použití. Součástí naší prezentace bude především seznámení s platnými standardy a vysvětlení, jak s nimi zacházet pro úspěšnou implementaci FM do společnosti. Standardizace totiž nemusí vždy řešit všechna úskalí.

Trvale udržitelný FM

Velké i malé organizace jsou v dnešní době nabádány k zvýšení závazku ke třem pilířům trvalé udržitelnosti a ke společenské rovnováze. Ve Facility Managementu se tento trend projevuje zejména efektivním hospodařením energií a vodou, zodpovědným nakládáním s materiály a odpady a v neposlední řadě, také zajištěním zdravých pracovních, respektive pobytových podmínek pro zaměstnance. Energetické úspory nesmějí vést k omezování kvalitního vnitřního prostředí v budovách. Proto si ukážeme základní principy zdravého vnitřního prostředí v návaznosti na možné úspory energií a také základní pravidla, jak energeticky úsporná opatření vyhodnocovat a které základní úvahy ovlivňují dobu návratnosti.

Technická správa budov

Technická správa budov a řízení nemovitých aktiv je potřebou téměř každé organizace i soukromých investorů. Naši FM konzultanti Vám poskytnou náhled do různých provozů, ze kterých se bude určitě možné ponaučit. Podle ověřeného bonmotu: “Co nelze měřit, nejde ani řídit”, zodpovědné spravování nemovitosti vychází z kvalitní pasportizace, důkladného sběru dat a systematické práce s nimi. Dodržování provozních instrukcí a místních technických i hygienických požadavků je hlavním předpokladem pro zachování provozuschopnosti nemovitostí i technického vybavení v nich. Každá nemovitost je jiná a vyžaduje rozdílný přístup při své správě a na to se při naší prezentaci zaměříme.

Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 9. 5. 2019 na e-mail: darina.vokalova@bureauveritas.com