Stavební a zemědělské stroje v kontaktu s elektrickým vedením. Pozor na fatální úrazy

Stavební a zemědělské stroje v kontaktu s elektrickým vedením. Pozor na fatální úrazy

 

Fatální pracovní úrazy se stávají obsluze zemědělských a stavebních strojů při práci v blízkosti elektrického vedení. „Každoročně evidujeme desítky případů, kdy stroje zavadí například zvednutým ramenem nebo zdviženou korbou o elektrické dráty. Nejčastěji se to stává na zemědělských plochách a při stavbách silnic a dálnic. Tyto nehody s úrazy jsou pokaždé životu nebezpečné a bohužel nezřídka končí tragicky. Rovněž škody na majetku bývají vysoké a šplhají až k desítkám milionů korun,“ shrnuje Petr Kaňka z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas.

Stroje by se měly pohybovat na rizikových lokalitách vždy kolmo na dráty, nikdy ne souběžně s vedením. Hrozí riziko indukování napětí do kovových částí stroje a následného úrazu, aniž by se stroj dotkl elektrického vedení. „Dále je důležité hlídat výšku stroje a počítat i s tím, že elektrické dráty jsou obvykle 6 metrů nad terénem, zatímco běžně používané stroje, například autojeřáb, kombajn, nákladní auto, mají přepravní výšku do 4 metrů. Pokud nemají zvednutou korbu nebo výložník, při průjezdu pod nadzemním vedením úraz elektrickým proudem nehrozí. Je ale třeba dát pozor na zavážku zeminou, která může terén zvednout,“ dodává Petr Kaňka.