Světový den úrazů: Profesní slepota kosí čtyřicátníky, mladší ročníky doplácejí na lehkomyslnost

Světový den úrazů: Profesní slepota kosí čtyřicátníky, mladší ročníky doplácejí na lehkomyslnost

 

Pracovní úrazy se v Česku nejčastěji stávají čtyřicátníkům, další nejohroženější skupinou jsou dvacetiletí zaměstnanci. Nejrizikovější den je pondělí a čas kolem desáté dopoledne. U příležitosti Světového dne úrazů na to upozorňují odborníci na bezpečnost práce ze společnosti Bureau Veritas, která se zabývá prevencí pracovní úrazovosti, pořádá školení v oblasti BOZP a uděluje příslušné certifikáty ISO.

Nejrizikovější zaměstnanci

Čtyřicátníci patří ve fabrikách, na stavbách i průmyslových provozech ke zkušeným rutinérům. Dostali se do věku, kdy je nejvíc ohrožuje profesní slepota, klesá jim soustředěnost při práci a naopak roste pocit mazáctví. Nejzrádnější jsou pro ně rutinní a stále se opakující pracovní úkony například na montážních linkách. Tito zaměstnanci jsou z populačně silných ročníků, a proto je u nich statisticky nejvyšší počet pracovních úrazů. Reálně jsou ale nejrizikovější skupinou dvacátníci. Muže nejvíc ohrožuje macho styl, frajeřina, zbrklost a ženy zase slabá znalost rizik při práci.

Mladá žena strčila omylem prst do lisu, chtěla si usnadnit práci

Neznalost rizik potvrzuje bolestivá zkušenost dvaadvacetileté Vlaďky V. z Bulharska, která pracuje ve výrobním provozu a mluví česky. Nedopatřením strčila prst do lisu ve chvíli, kdy bylo ovládání stroje přepnuté na dvouruční režim. Způsobila si tak zhmožděninu prstu s následkem trvalé imobility kloubu. „Vůbec jsem nevěděla, že je to tak nebezpečné. Přepínat lis zpátky na jednoruční režim jsem neuměla a tohle bylo rychlejší. Jednou rukou jsem mačkala a druhou vyndávala věci z lisu, ve kterém mi pak zůstal prst,“ líčí mladá žena, která po úraze začala pomáhat ostatním nováčkům se zaučením a nyní upozorňuje další pracovníky na hrozící rizika při práci se stroji.

Nejvíc úrazů se stane dva roky od nástupu do práce

Podle školitele bezpečnosti práce Petra Kaňky z inspekční společnosti Bureau Veritas se lidem stane nejvíc úrazů v prvních dvou letech od nástupu do zaměstnání. Z poloviny případů se to týká nováčků a mladých lidí, mezi které patří i Bulharka Vlaďka. „Nutno říci, že pochybení bylo také na straně mistra, který dovolil provoz lisu v tomto režimu. Druhé selhání bylo v oblasti vnitřních norem zraněné a lehkovážnosti, se kterou k práci přistupovala,“ říká odborník na bezpečnost práce, který je s případem dobře obeznámen.

Nová norma ISO 45001 má lépe chránit zdraví zaměstnanců

Problematiku BOZP nový standard ISO/IEC 45001 pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S), který má firmám umožnit efektivnější řízení rizik, předcházet zranění a špatném zdravotnímu stavu zaměstnanců.

Jaké má norma OHSAS 18001/ISO450001 přínosy pro firmy?

• Vyvíjení a implementování politiky OH&S a cílů OH&S
• Vytváření systematických procesů, které berou v potaz kontext organizace
• Stanovení provozních kontrol pro řízení rizik OH&S
• Zajištění, aby pracovníci hráli aktivní roli ve věcech BOZP
• Snížení celkových nákladů na incidenty
• Snížení prostojů a nákladů na narušení provozu
• Snížení nákladů na pojistné