Bureau Veritas se hlásí k principu „paperless“ a připomíná si Světový den životního prostředí

Bureau Veritas se hlásí k principu „paperless“ a připomíná si Světový den životního prostředí

 

Praha, 5. června 2018 – Bureau Veritas, globální autorita na trhu certifikací ISO a inspekčních aktivit, si připomene 5. června Světový den životního prostředí. Poskytování odborných služeb průmyslovým firmám v oblasti ekologie patří mezi jedny z pilířů byznysu. Bureau Veritas samozřejmě řeší otázku životního prostředí i v rámci interních firemních procesů. Hlásí se například k principu „paperless,“ což se dá volně vysvětlit jako systematická snaha o co nejnižší spotřebu kancelářského papíru při běžných činnostech.

„Naší dlouhodobou snahu je převádět co nejvíce dokumentů do elektronické podoby. Vydali jsme se na postupnou cestu digitalizace, kvůli čemuž odpadá nutnost tisknout značné objemy papírových dat. Skutečně posuzujeme, co je potřeba nutně vytisknout, okopírovat a co nikoli, to vše s ohledem na životní prostředí. Vlastně tím také zvyšujeme bezpečnost informací, citlivá data zkrátka nemají nahodilý průtok tiskárnami či kopírkami. Princip „paperless“ nám tedy v jistém smyslu pomáhá naplňovat i požadavky, které klade na všechny velké firmy nové nařízení GDPR,“ říká generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

V oblasti environmentálního poradenství zajišťuje Bureau Veritas následující služby:

  •  Činnost externího ekologa
  •  Environmentální systémy
  •  Integrovanou prevenci a omezování znečištění životního prostředí (IPPC)
  •  Bezpečnostního poradce podle dohody ADR
  •  Další expertní činnosti