KONTROLNÍ SLUŽBY PRO LODNÍ PRŮMYSL


Jako provozovatel v námořním průmyslu víte, že celková přepravní účinnost závisí z velké míry na volném pohybu lodí a kapitálu podporovaném mezinárodními normami, které musí být stanoveny, uznávány a dodržovány. Zajistíme vám veškerou činnost při rozvíjení vašeho provozu tak, aby byl v souladu s příslušnými požadavky námořního průmyslu na jakost, ochranu zdraví a bezpečnost a ochranu životního prostředí. Naše služby pokrývají celý cyklus životnosti lodi  – od stádia navrhování až po prohlídky lodí během provozu a vyřazení z provozu. Nabízíme jednorázové či pravidelné kontroly novostaveb trupů nákladních lodí a tankerů, dále i novostavby jachet a plavidel. Při jednotlivých kontrolách a technických inspekcích striktně dodržujeme bezpečnost a dbáme na ochranu zdraví, kvalitu a vliv použitých materiálů na životní prostředí. Provádíme kontroly kontejnerů, LNG, ropných tankerů apod.

V oblasti lodního průmyslu zajišťujeme následující služby:

  • Klasifikujeme a provádíme inspekce u všech komponentů určených pro lodní průmysl
  • Zajistíme certifikaci dle platných norem
  • Připravíme a zajistíme speciální školení
  • Provádíme technické konzultace
  • Zajistíme schválení výrobců dle BV Marine Rules
  • Posuzování shody dle Směrnice MED

 


Pro více informací a cenové kalkulace nás prosím kontaktujte

KONTAKTOVAT