Úroveň kultury bezpečnosti práce | Bureau Veritas

Úroveň kultury bezpečnosti práce |  Bureau Veritas

 

Musíme změnit přístup k bezpečnosti práce, zaznělo na snídani Bureau Veritas s TOP manažery společností

Vrcholoví manažeři se setkali 23. března 2018 v restauraci il PRIMO PIATTO v Praze, kde společnost Bureau Veritas pořádala snídani na téma Kultura a psychologie bezpečnosti práce. Program zahájil obchodní a marketingový ředitel Bureau Veritas Aleš Podrazil. Po úvodním přivítání si vzal slovo pan Petr Kaňka, specialista na oblast kultury a bezpečnosti práce.
„Hlavní je, aby vaši zaměstnanci našli smysl v tom, co se jim snažíte sdělit. Proč po nich chcete, aby dodržovali pravidla bezpečné práce. Vysvětlili jim, že vedení má opravdový zájem o jejich zdraví a bezpečí a nejde mu pouze o zaškrtnutí nějakého políčka,“ říká Petr Kaňka hned v začátku.
Změnit se musí v první řadě přístup manažerů. Je nutné, aby podporovali zaměstnance a motivovali je k tomu, aby upozorňovali na provozní rizika a „skoronehody“. Právě manažer musí vytvořit otevřené prostředí, kde se zaměstnanci nebudou bát ozvat a budou se cítit vyslyšeni.
Petr Kaňka zdůraznil, že důležité je i zaměřit se na formu a podobu školení. „Ta musí být záživná, praktická a musí vtáhnout všechny účastníky do děje. A to například používáním příkladů z vašeho provozu a především pak autenticitou,“ naléhá Petr Kaňka.
Úroveň vaší firemní kultury a zapojení zaměstnanců můžete sledovat na Bradleyho křivce, která sleduje celý proces a může sloužit jako indikátor úrovně kultury bezpečnosti v dané společnosti.

Úroveň kultury bezpečnosti si můžete ověřit v rámci nové soutěže BUREAU VERITAS AWARD
Připravovaný projekt BV AWARD představila Alena Komolá, VEDOUCÍ ODDĚLENÍ HS & FS společnosti Bureau Veritas. BV AWARD je soutěž, která ověří úroveň kultury bezpečnosti práce v dané společnosti.
„V rámci soutěže budou experti na danou problematiku hodnotit každého účastníka soutěže z pohledu uplatňování jeho vizí a cílů, leadershipu v bezpečnosti, vzdělávání, projektů zaměřených na rozvoj kultury a zapojení zaměstnanců do témat bezpečnosti,“ vysvětluje Alena Komolá.

Jak bude soutěž probíhat?
Soutěž stojí na třech základních pilířích:

1. Online dotazník
2. Přezkoumání důkazů
3. Ověření skutečnosti u klienta týmem expertů.

Po sesbírání podkladů od všech účastníků dojde k jejich vyhodnocení a individuální zpětné vazbě. Každý účastník soutěže obdrží individuální zpětnou vazbu s konkrétními návrhy pro zlepšení.
Velkou výhodou této soutěže je bezesporu externí benchmarking. Jakmile mají společnosti úroveň kultury a zapojení zaměstnanců, které nestojí jen na plnění legislativy, je složité neustále něco zlepšovat. Vítězové soutěže BV AWARD budou reprezentovat Českou republiku v mezinárodní soutěži Healthy Workplaces Good Practice Awards, kterou organizuje European Union information agency for occupational safety and health.
Soutěž BV AWARD představí společnost Bureau Veritas ještě v první polovině letošního roku. Pokud vás toto téma zaujalo a budete se chtít soutěže zúčastnit nebo získat více informací, prosím neváhejte a kontaktujte nás na emailu alena.komola@bureauveritas.com. Prvních 10 přihlášených účastníků získá 10% slevu z registračního poplatku.

Velmi nás potěšila velká účast a pozitivní nálada na snídani k tématu „Kultura a psychologie bezpečnosti práce“ a doufáme, že i příští společná akce se bude odehrávat ve stejném duchu.