Vánoční radost pro děti z dětského centra při Thomayerově nemocnici

Vánoční radost pro děti z dětského centra při Thomayerově nemocnici

 

Společnost BUREAU VERITAS pravidelně pořádá vánoční večírek pro své zaměstnance a externí spolupracovníky, aby jim management mohl osobně poděkovat za celoroční spolupráci a popřát jim krásné Vánoce a šťastný nový rok.

Tento rok byl výjimečný i v tom, že se během večírku se pořádala i veselá tombola, ze které se vybíraly peníze pro ty, kteří to nejvíce potřebují a ocení. Bylo vybráno Dětské centrum při Thomayerově nemocnici.

Vybraná částka z tomboly činí 15 000 Kč. Tyto vybrané peníze budou k dispozici k nákupu dárků, ke vzdělání děti či nákupu potřebných léků.

Za společnost BUREAU VERITAS a její zaměstnance finanční dar předala paní Olga Maha, Business Developer.

Všichni zaměstnanci a spolupracovníci společnosti BURAEU VERITAS posílají zároveň i pozdravy a mnoho štěstí do nového roku nejen dětem z Dětského centra při Thomayerově nemocni, ale všem jejím zaměstnancům a podporovatelům, kteří se o děti tak obětavě starají.