Zveřejnění verze 5 schématu FSSC 22000

Zveřejnění verze 5 schématu FSSC 22000

 

FSSC 22000 Foundation vydala novou Verzi 5 certifikačního Schématu FSSC 22000. Příslušná verze obsahuje veškerá zlepšení, jež byla zahrnuta do nového standardu ISO 22000 publikovaného v červnu roku 2018.

Významnou změnou je přidání samostatné části, která se týká požadavků na organizace, jež provádějí školení v rámci FSSC 22000 Schématu (informace pro poskytování schválených školení). Tato nová část má za cíl zvýšit transparentnost požadavků FSSC 22000 Foundation na školící organizace.

„Aplikace nové “High-level” struktury ISO 22000 ve Verzi 5 je pro organizace skvělou příležitostí pro integraci jejich systému managementu bezpečnosti potravin s dalšími systémy, jako je ISO 9001 –  Systém managementu kvality. Spolu se zaměřením na operační rizika, revidovaná verze nově pojednává také o organizačních rizicích a příležitostech, které umožní veškerým subjektům zainteresovaným v potravinovém řetězci praktikování udržitelnějších a stálejších obchodních postupů.“

FSSC Board of Stakeholders

Pro zjednodušení celého Schématu jsou nyní veškeré jeho části zařazeny do jednoho dokumentu. Přílohy Schématu jsou zveřejněny jako samostatné dokumenty.

Verze 5 Schématu byla vyvinuta v úzké spolupráci s klíčovými subjekty, jako jsou zástupci certifikačních a akreditačních orgánů, organizací provádějících školení a představitelů potravinářského průmyslu. Příprava a vydání nové verze byla organizována týmem FSSC 22000 a řízena FSSC 22000 Poradním výborem a Radou zúčastněných stran (Advisory Committee a Board of Stakeholders). Uvedené strany rozhodly, že veškeré certifikované společnosti musí být od 1. ledna do 31. prosince 2020 certifikovány již dle nové Verze 5 Schématu FSSC 22000.

Schéma je nyní k dispozici v angličtině, v září 2019 budou zveřejněny překlady do španělštiny, čínštiny, japonštiny a portugalštiny. Oficiální překlad do Českého jazyka v tuto chvíli není v plánu.

„Vývoj nové verze Schématu, který byl zahájen v září 2018, vyžadoval ohromné úsilí a nespočet konzultací s naším Poradním výborem (Advisory Committee) a Radou zúčastněných stran (Board of Stakeholders). Jménem Správní rady FSSC 22000 Foundation bych chtěla vyjádřit své uznání za angažovanost a odhodlání všech zainteresovaných subjektů, jež nám dále poskytly konstruktivní zpětnou vazbu, bez které by nebylo možné, aby se Schéma posunulo na další úroveň.“

Aldin Hilbrands, Technical Director (FSSC 22000) a předseda FSSC Advisory Committee

O FSSC 22000

Organizace Foundation for Food Safety System Certification (Společnost pro certifikaci systému řízení bezpečnosti potravin) nabízí kompletní schéma pro auditování a certifikaci systémů bezpečnosti potravin a/nebo managementu kvality. Certifikační schéma je založeno na mezinárodních nezávislých standardech, jako jsou ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003 a technické specifikace pro sektorově specifické Programy nezbytných předpokladů (PNP), jako ISO/TS 22002-1, které byly vyvinuty ve spolupráci s mnoha mezinárodními subjekty. Dodatečné požadavky týkající se Schématu FSSC 22000 jsou k dispozici zdarma na oficiálních webových stránkách zde FSSC 22000.

Za BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s.r.o.

Hana Brožková
Food Auditor
David Šíma
Certifikační manažer CZ