Zajímavosti | Světový den Ochrany zdraví při práci

Zajímavosti | Světový den Ochrany zdraví při práci

 

Na 28. dubna připadá Světový den Ochrany zdraví při práci. Připomeňme si ho tragickou nehodou, která v roce 1996 potkala Karen Wetterhahnovou, profesorku chemie na Dartmouthské univerzitě v New Hampshire. Jedná se o jednu z nejznámějších pracovních nehod. Proslavila se nejen kvůli svému nešťastnému konci, ale i kvůli tomu, co znamenala pro pravidla bezpečnosti práce.

 Profesorka Wetterhahnová byla specialistka na toxické kovy, která 14. srpna 1996 zkoumala reakce iontů rtuti s DNA proteiny. Při své práci používala dimethylrtuť, což je jeden z nejsilnějších známých neurotoxinů. „Používala předepsané latexové rukavice, laboratorní digestoř a následovala standardní bezpečnostní pravidla. Pro samotný výzkum jí stačila velmi malá dávka. Ampuli ochladila ledovou vodou pro snížení těkavosti a pipetou přenesla potřebné množství. Poté pracoviště patřičně poklidila a sundala si rukavice,“ vzpomíná na podrobnosti případu Petr Kaňka ze společnosti Bureau Veritas, lektor a konzultant pro oblast BOZP.

Důvod, proč známe tak podrobně průběh toho dne, se objevil až o zhruba tři měsíce později. Wetterhahnová začala trpět bolestmi břicha a všimla si, že znatelně zhubla. V lednu 1997 poznala jednoznačnější neurologické symptomy otravy rtutí, mezi jinými ztrátu rovnováhy a neartikulovanou mluvu. Tehdy jí byla odhalena silná otrava, která ji v červnu téhož roku zahubila.

Wetterhahnové při práci unikla z pipety jedna nebo dvě kapky na latexovou rukavici. Profesorka pokračovala v práci, protože netušila, že je v nebezpečí. Latexové rukavice byly standardním vybavením, které mělo proti dimethylrtuti chránit. Bohužel až na základě této smrtící nehody zjistil výzkum kolegů Karen Wetterhahnové, že toxin latexem pronikne během několika vteřin. Na základě tohoto zjištění byly vyvinuty nové bezpečnostní prvky a speciální chemické rukavice. Navíc jsou ještě doporučeny neoprenové rukavice, jako druhá vrstva ochrany.

Případ Karen Wetterhahnové je speciální, protože konala přesně podle platných bezpečnostních pokynů. Před jejím skonem už se stejným toxinem otrávili alespoň tři další lidé, dva britští asistenti laboratoře a jeden mladý český chemik, který látku syntetizoval v 70. letech. Až její smrt však vedla ke změně nařízení. Z toho vyplývá, že problematika BOZP musí být živá a neustále prověřována i v praxi.

„Na bedrech lektorů leží způsob, jak dovedně předávat své znalosti zaměstnancům i manažerům, abych jejich sdělení vnímali a dokázali jej především aplikovat. Způsobů vzdělávání v BOZP je celá řada, ale vše vychází z rizikové analýzy a jejich zhodnocení. Na to se v Bureau Veritas soustředíme,“ říká Petr Kaňka.