Železničář: ČD plní certifikát ISO 50001:2012

Železničář: ČD plní certifikát ISO 50001:2012

 

Nezávislá mezinárodně uznávaná certifikační společnost Bureau Veritas zástupcům národního dopravce na začátku ledna předala certifikát, který potvrzuje, že České dráhy plní ČSN EN ISO 50001:2012. Jinými slovy ČD jsou firmou, která systematicky řídí hospodaření s energiemi s cílem jejich úspory. A to jak při přepravě cestujících, tak při správě nemovitostí. České dráhy dlouhodobě věnují značné úsilí zlepšování svých činností. Jako významný zaměstnavatel kladou důraz i na úlohu společensky odpovědné firmy, na kvalitu, plnění zákonných požadavků a také dbají na minimalizaci negativních dopadů činnosti na životního prostředí. Jako jeden z nástrojů při dosahování cílů slouží dopravci zavedený a certifikovaný systém managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a od roku 2015 i systém managementu hospodaření s energií. ČD má tento systém managementu nastavený dle mezinárodně uznávaných požadavků norem ISO 9001, OHSAS 18001 a dle normy ISO 50001.