Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas získala akreditaci provádět audity dle norem ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2018

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas získala akreditaci provádět audity dle norem ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2018

 

Certifikační společnost Bureau Veritas získala akreditaci pro posuzování shody v BOZP a pro aktualizovanou normu v energetickém managementu.

Inspekční a certifikační společnost Bureau Veritas získala akreditaci provádět audity dle norem ČSN ISO 45001:2018 a pro aktualizovanou normu ČSN EN ISO 50001:2018.

Standard ISO 45001:2018 je určený pro zlepšení bezpečnosti práce v malých a středních firmách i v celosvětových řetězcích. Smyslem standardu je zvyšovat kulturu bezpečnosti práce a redukovat počty pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Standard ISO 50001:2018 pomáhá firmám lépe řídit hospodaření s energií, zvyšovat energetickou účinnost a zlepšovat konkurenceschopnost v situaci, kdy energie tvoří ve velkých podnicích 30 až 50 % variabilních nákladů.

Akreditace ke stažení zde.

EN verze zde.